terms of use | privacy
www.dic1.comvới nó việt na uy vietnamesisk norsk

với nó vietnamese to norwegian từ điển ordbok vi2no
Need edit? please click here