terms of use | privacy
www.dic1.comkhông bao giờ việt na uy vietnamesisk norsk

không bao giờ vietnamese to norwegian từ điển ordbok vi2no
Need edit? please click here