terms of use | privacy
www.dic1.combạn bè việt na uy vietnamesisk norsk

bạn bè vietnamese to norwegian từ điển ordbok vi2no
Need edit? please click here