terms of use | privacy
www.dic1.comXin chào! việt na uy vietnamesisk norsk

Xin chào! vietnamese to norwegian từ điển ordbok vi2no
Need edit? please click here