terms of use | privacy
www.dic1.comhevdîtinî kurdî haitian kurdish kreyòl ayisyen

hevdîtinî kurdish to haitian creole ferheng diksyonè ku2ht
Need edit? please click here