terms of use | privacy
www.dic1.com kreyòl ayisyen slovene haitščina slovenščina

haitian creole to slovene diksyonè slovar ht2sl
Need edit? please click here