terms of use | privacy
www.dic1.comtranslation haitian creole polish,diksyonè kreyòl ayisyen polonè | słownik haitański polski tradiksyon kreyòl ayisyen polonè | tłumaczenie haitański polski,znaczenie,tłumaczenie,język,słowo,słownik,diksyonè,lang,sa vle di,mo,tradiksyon,kreyòl ayisyen,polonè,haitański,polski

A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek] A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]
Need edit? please click here