terms of use | privacy
www.dic1.comտեխնոլոգիան հայերեն հունգարերեն örmény magyar

տեխնոլոգիան armenian to hungarian բառարան szótár hy2hu
Need edit? please click here