terms of use | privacy
www.dic1.comմի պահեք ինքներդ ձեզ հայերեն անգլերեն armenian english

մի պահեք ինքներդ ձեզ armenian to english բառարան dictionary hy2en
Need edit? please click here