دیکشنری یک
سایت تخصصی دیکشنری

ترجمه انگلیسی به فارسی
www.dic1.com
دیکشنری آنلاین،دیکشنری چندزبانه،دیکشنری تخصصی
دیکشنری فارسی به انگلیسی ، دیکشنری انگلیسی به فارسی
English - Persian Online Dictionary
ترجمه از زبان:
به زبان:

 

JW Player goes here
Download as TXT  Print